1.
Yeniasır M. Eğitsel Açıdan Batı Trakya Çocuk Hikâyelerine Bir Bakış / An Overview of the Western Thrace Children’s Stories From an Educational Perspective. TAKSAD [Internet]. 2018Jul.2 [cited 2023Jan.28];7(2):410-7. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/1421