1.
Köksal Akyol A, Bilbay A. Ergenlerin Akran Zorbalığı Yapmaları, Zorbalığa Maruz Kalmaları ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Correlation between Peer Bullying, Exposed to Bullying, and Emphatic Tendencies of Adolescent. TAKSAD [Internet]. 2018Jul.2 [cited 2024Jun.15];7(2):667-75. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/1379