Yalçın, İsmail. “Fıkıh Ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal Belgelendirme Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical View on Global Halal Certification Activities in Terms of Fiqh and Siyasah Shar’iyyah”. Journal of History Culture and Art Research 6, no. 3 (June 18, 2017): 437-472. Accessed December 1, 2022. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/916.