Yalçın, İsmail. “Fıkıh Ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal Belgelendirme Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical View on Global Halal Certification Activities in Terms of Fiqh and Siyasah Shar’iyyah”. Journal of History Culture and Art Research, vol. 6, no. 3, June 2017, pp. 437-72, doi:10.7596/taksad.v6i3.916.