Erişti, B., M. Polat, and C. Erdem. “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors Who Teach International Students and Their Suggestions for Solutions”. Journal of History Culture and Art Research, vol. 7, no. 2, July 2018, pp. 352-75, doi:10.7596/taksad.v7i2.1539.