Yılmaz Güven, D., H. Bulut, and S. Öztürk. “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi / Examining the Health Literacy Levels of Health Sciences Faculty Students”. Journal of History Culture and Art Research, vol. 7, no. 2, July 2018, pp. 400-9, doi:10.7596/taksad.v7i2.1511.