Alpak, E. M., T. Düzenli, and S. Yılmaz. “Kamusal Açık Mekânların Kalitesi Ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri / Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction”. Journal of History Culture and Art Research, vol. 7, no. 2, July 2018, pp. 624-38, doi:10.7596/taksad.v7i2.1508.