Yurtoğlu, N. “Salt Production Activities in Izmir Çamaltı Saltern and in Turkey (1923-1950) / İzmir Çamaltı Tuzlası Ve Türkiyede Tuz Üretimi Çalışmaları (1923-1950)”. Journal of History Culture and Art Research, vol. 7, no. 2, July 2018, pp. 310-8, doi:10.7596/taksad.v7i2.1496.