Zavalsız, Y. S., and E. Şahin. “Ateist Ve Deistlerin Din Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma / Approachs of Atheists and Deists to Religion: A Psycho-Sociological Research on University Students”. Journal of History Culture and Art Research, vol. 7, no. 2, July 2018, pp. 567-99, doi:10.7596/taksad.v7i2.1425.