Kasap, F., A. Dolunay, and A. M. Mırçık. “Küreselleşmenin Medya Üzerinde Etkileri: Küresel Medyaya ‘Sürükleniş’ / The Effects of Globalization on Media: "Drifting" Into the Global Media”. Journal of History Culture and Art Research, vol. 7, no. 2, July 2018, pp. 515-32, doi:10.7596/taksad.v7i2.1417.