[1]
Y. İnel and A. Sezer, “Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-analytic Study”, TAKSAD, vol. 6, no. 3, pp. 473-491, Jun. 2017.