[1]
U. Osmanlı, “Zanaatkârlığın Tarihsel Dönüşümü Ve Richard Sennett’in Zanaatkârlık Kavramı / Historical Transformation of Craftsmanship and Richard Sennett’s Concept of Craftsmanhip”, TAKSAD, vol. 6, no. 3, pp. 803-817, Jun. 2017.