[1]
Ümmet Erkan, “<b>1911-1918 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisine Konu Olan Bazı Tartışma ve Polemikler</b> / </br><i>Some Polemics and Discussions which were Subjected In Turk Yurdu Magazine Between 1911-1918 </i>”, TAKSAD, vol. 5, no. 1, pp. 44-63, Jan. 2016.