[1]
U. Bekcan and P. . Uz Hançarlı, “Evaluation of Eurovision Song Contest as a Cultural Impact Tool: Kültürel Bir Etki Aracı Olarak Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme”, TAKSAD, vol. 10, no. 1, pp. 84-97, Mar. 2021.