[1]
D. Yılmaz Güven, H. Bulut, and S. Öztürk, “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi / Examining the Health Literacy Levels of Health Sciences Faculty Students”, TAKSAD, vol. 7, no. 2, pp. 400-409, Jul. 2018.