[1]
E. M. Alpak, T. Düzenli, and S. Yılmaz, “Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri / Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction”, TAKSAD, vol. 7, no. 2, pp. 624-638, Jul. 2018.