[1]
F. Aydın, “Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example”, TAKSAD, vol. 7, no. 2, pp. 461-474, Jul. 2018.