[1]
E. Duruk, “A Neo-Humean Analysis of Turkish Enclitic “dE” in Coherence Relations / Türkçe’deki ‘dE’ Enklitiğinin Tutarlık İlişkilerinin Neo-Humean Analiz Yöntemine Göre İncelenmesi”, TAKSAD, vol. 7, no. 2, pp. 280-297, Jul. 2018.