[1]
M. Yeniasır, “Eğitsel Açıdan Batı Trakya Çocuk Hikâyelerine Bir Bakış / An Overview of the Western Thrace Children’s Stories From an Educational Perspective”, TAKSAD, vol. 7, no. 2, pp. 410-417, Jul. 2018.