[1]
A. Köksal Akyol and A. Bilbay, “Ergenlerin Akran Zorbalığı Yapmaları, Zorbalığa Maruz Kalmaları ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Correlation between Peer Bullying, Exposed to Bullying, and Emphatic Tendencies of Adolescent”, TAKSAD, vol. 7, no. 2, pp. 667-675, Jul. 2018.