[1]
V. Enç and M. Kasırga, “<b>Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Baca Gazı Atık Isısının Seralarda Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği </b> / Utilization of Waste Heat in Energy Production Plant from Landfill Gas at Greenhouses Case Study in Istanbul”, TAKSAD, vol. 1, no. 4, pp. 298-309, Jan. 2013.