[1]
P. Yigit, “John Brown as an Independent Character from Warburton Circle / Warburton Camiası’ndan Bağımsız Bir Karakter Olarak John Brown”, TAKSAD, vol. 6, no. 4, pp. 55-68, Sep. 2017.