Yalçın, İsmail (2017) “Fıkıh ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal Belgelendirme Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical View on Global Halal Certification Activities in Terms of Fiqh and Siyasah Shar’iyyah”, Journal of History Culture and Art Research, 6(3), pp. 437-472. doi: 10.7596/taksad.v6i3.916.