Güner, H., ÇELEBİ, N., TAŞÇI KAYA, G. and KORUMAZ, M. (2014) “<b>Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi</b>”, Journal of History Culture and Art Research, 3(3), pp. 33-75. Available at: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/329 (Accessed: 30November2022).