Bekcan, U. and Uz Hançarlı, P. . (2021) “Evaluation of Eurovision Song Contest as a Cultural Impact Tool: Kültürel Bir Etki Aracı Olarak Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme”, Journal of History Culture and Art Research, 10(1), pp. 84-97. doi: 10.7596/taksad.v10i1.3009.