Erişti, B., Polat, M. and Erdem, C. (2018) “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors who teach International Students and Their Suggestions for Solutions”, Journal of History Culture and Art Research, 7(2), pp. 352-375. doi: 10.7596/taksad.v7i2.1539.