Yılmaz Güven, D., Bulut, H. and Öztürk, S. (2018) “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi / Examining the Health Literacy Levels of Health Sciences Faculty Students”, Journal of History Culture and Art Research, 7(2), pp. 400-409. doi: 10.7596/taksad.v7i2.1511.