Alpak, E. M., Düzenli, T. and Yılmaz, S. (2018) “Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri / Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction”, Journal of History Culture and Art Research, 7(2), pp. 624-638. doi: 10.7596/taksad.v7i2.1508.