Aydın, F. (2018) “Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example”, Journal of History Culture and Art Research, 7(2), pp. 461-474. doi: 10.7596/taksad.v7i2.1504.