Yurtoğlu, N. (2018) “Salt Production Activities in Izmir Çamaltı Saltern and in Turkey (1923-1950) / İzmir Çamaltı Tuzlası ve Türkiyede Tuz Üretimi Çalışmaları (1923-1950)”, Journal of History Culture and Art Research, 7(2), pp. 310-318. doi: 10.7596/taksad.v7i2.1496.