Kıralp, Şevki (2018) “1967-1974 Döneminde Kıbrıs Sorunu ve Türkiye ile Yunanistan’ın Kıbrıs Politikaları / The Cyprus Question in the Period 1967-1974: Turkish and Greek Policies on Cyprus”, Journal of History Culture and Art Research, 7(2), pp. 444-460. doi: 10.7596/taksad.v7i2.1437.