Bayraktar Erten, N. (2017) “Türkiye Türkçesinde -ma Ekinin Yapım Eki Olarak İşlevleri / Functions of the Derivative Suffix -ma in Turkey Turkish”, Journal of History Culture and Art Research, 6(6), pp. 556-563. doi: 10.7596/taksad.v6i6.1273.