Yalçın, İsmail. 2017. “Fıkıh Ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal Belgelendirme Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical View on Global Halal Certification Activities in Terms of Fiqh and Siyasah Shar’iyyah”. Journal of History Culture and Art Research 6 (3):437-72. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.916.