İnel, Yusuf, and Adem Sezer. 2017. “Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-Analytic Study”. Journal of History Culture and Art Research 6 (3):473-91. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.913.