Güner, Halim, Nurhayat ÇELEBİ, Gülşah TAŞÇI KAYA, and Mithat KORUMAZ. 2014. “<b>Neoliberal Eğitim Politikaları Ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS Ve PIRLS) Analizi</B>”. Journal of History Culture and Art Research 3 (3):33-75. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/329.