Erişti, Bahadır, Mustafa Polat, and Cahit Erdem. 2018. “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors Who Teach International Students and Their Suggestions for Solutions”. Journal of History Culture and Art Research 7 (2):352-75. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1539.