Yılmaz Güven, Durdane, Hülya Bulut, and Sercan Öztürk. 2018. “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi / Examining the Health Literacy Levels of Health Sciences Faculty Students”. Journal of History Culture and Art Research 7 (2):400-409. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1511.