Alpak, Elif Merve, Tugba Düzenli, and Serap Yılmaz. 2018. “Kamusal Açık Mekânların Kalitesi Ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri / Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction”. Journal of History Culture and Art Research 7 (2):624-38. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1508.