Aydın, Fatih. 2018. “Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example”. Journal of History Culture and Art Research 7 (2):461-74. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1504.