Yurtoğlu, Nadir. 2018. “Salt Production Activities in Izmir Çamaltı Saltern and in Turkey (1923-1950) / İzmir Çamaltı Tuzlası Ve Türkiyede Tuz Üretimi Çalışmaları (1923-1950)”. Journal of History Culture and Art Research 7 (2):310-18. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1496.