Duruk, Eda. 2018. “A Neo-Humean Analysis of Turkish Enclitic “dE” in Coherence Relations / Türkçe’deki ‘dE’ Enklitiğinin Tutarlık İlişkilerinin Neo-Humean Analiz Yöntemine Göre İncelenmesi”. Journal of History Culture and Art Research 7 (2):280-97. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1476.