Köksal Akyol, Aysel, and Asuman Bilbay. 2018. “Ergenlerin Akran Zorbalığı Yapmaları, Zorbalığa Maruz Kalmaları Ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Correlation Between Peer Bullying, Exposed to Bullying, and Emphatic Tendencies of Adolescent”. Journal of History Culture and Art Research 7 (2):667-75. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1379.