Yalçın, İsmail. (2017). Fıkıh ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal Belgelendirme Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical View on Global Halal Certification Activities in Terms of Fiqh and Siyasah Shar’iyyah. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 437-472. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.916