Özkul, A. E., & Ülvay, G. F. (2017). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde Okutulan Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarındaki “Tarih Öncesi Çağlar” Ünitelerinin İçerik Analizi / Content Analysis of Units on "Prehistoric Ages" of Cyprus History Course Books in Turkish Republic of Northern Cyprus. Journal of History Culture and Art Research, 6(2), 527-548. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i2.798