Güner, H., ÇELEBİ, N., TAŞÇI KAYA, G., & KORUMAZ, M. (2014). <b>Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi</b>. Journal of History Culture and Art Research, 3(3), 33-75. Retrieved from http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/329