Bekcan, U., & Uz Hançarlı, P. . (2021). Evaluation of Eurovision Song Contest as a Cultural Impact Tool: Kültürel Bir Etki Aracı Olarak Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of History Culture and Art Research, 10(1), 84-97. https://doi.org/10.7596/taksad.v10i1.3009