Alpak, E. M., Düzenli, T., & Yılmaz, S. (2018). Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri / Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 624-638. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1508