Aydın, F. (2018). Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 461-474. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1504