Yurtoğlu, N. (2018). Salt Production Activities in Izmir Çamaltı Saltern and in Turkey (1923-1950) / İzmir Çamaltı Tuzlası ve Türkiyede Tuz Üretimi Çalışmaları (1923-1950). Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 310-318. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1496