Bayraktar Erten, N. (2017). Türkiye Türkçesinde -ma Ekinin Yapım Eki Olarak İşlevleri / Functions of the Derivative Suffix -ma in Turkey Turkish. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 556-563. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1273